شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۷

 

شاخص های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397 منتشر گردید:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره دسترسی داشته باشید.

تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید.

 شاخص های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397 را از اینجا دانلود نمایید.

 

سامانه بهاساز

بهاساز سامانه ای است آنلاین به منظور تولید اسنادی همچون ریزمتره، صورتجلسه ، صورت وضعیت و تعدیل صورت وضعیت، بر اساس داده ها و بخشنامه های و دستورالعمل های منتشره از سوی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با هدف کاهش محدودیت های موجود. توسعه این سامانه نیازمند تلاش ما به عنوان سرویس دهنده و همیاری شما همراهان و کارشناسان محترم می باشد. گروه تهیه کننده این سامانه در تلاش است کلیه امکانات نرم افزارهای موجود را بدون داشتن محدودیت به روزرسانی برای کاربران، محدودیت دسترسی مانند انواع قفل های سخت افزاری ، محدودیت استفاده چندین کاربر تحت شبکه های داخلی و اینترنت ، ارائه دهد. بدیهی است بخشی از امکانات این سامانه به صورت رایگان در مدت محدود دراختیار کاربران خواهد گرفت و گروه تهیه کننده با آغوش باز ، پذیرای نظرات ، پیشنهادات و مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه می باشد.

تجزیه بهای فهرست‌های واحد پایه (نسخه سال ۱۳۹۷)

تجزیه بهای فهرست‌های واحد پایه (نسخه سال ۱۳۹۷)منتشر گردید:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره دسترسی داشته باشید.

تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید.

دانلود پی دی اف

تجزیه بهای فهارس بهای منتشره به شرح ذیل است:

فهرست ابنیه (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست تاسیسات مکانیکی (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست نوار حفاری (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست تاسیسات برقی (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه(نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست راهداری(نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن(نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست خطوط انتقال آب (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست شبکه توزیع آب (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست چاه (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست  آبیاری و زهکشی (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست سدسازی (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست آبیاری تحت فشار (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست انتقال و توزیع آب روستایی (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست ساخت و ترمیم قنات (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی (نسخه سال ۱۳۹۷) را از اینجا دانلود نمایید.

 

سامانه بهاساز

بهاساز سامانه ای است آنلاین به منظور تولید اسنادی همچون ریزمتره، صورتجلسه ، صورت وضعیت و تعدیل صورت وضعیت، بر اساس داده ها و بخشنامه های و دستورالعمل های منتشره از سوی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با هدف کاهش محدودیت های موجود. توسعه این سامانه نیازمند تلاش ما به عنوان سرویس دهنده و همیاری شما همراهان و کارشناسان محترم می باشد. گروه تهیه کننده این سامانه در تلاش است کلیه امکانات نرم افزارهای موجود را بدون داشتن محدودیت به روزرسانی برای کاربران، محدودیت دسترسی مانند انواع قفل های سخت افزاری ، محدودیت استفاده چندین کاربر تحت شبکه های داخلی و اینترنت ، ارائه دهد. بدیهی است بخشی از امکانات این سامانه به صورت رایگان در مدت محدود دراختیار کاربران خواهد گرفت و گروه تهیه کننده با آغوش باز ، پذیرای نظرات ، پیشنهادات و مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه می باشد.

عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷

عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ ( نرخ دستمزد نیروی انسانی ، کرایه ماشین آلات و مصالح ) منتشر شد:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره دسترسی داشته باشید.

تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید.

دانلود پی دی اف

نرخ مصالح در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

نرخ ماشین آلات و ابزار در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

نرخ دستمزد نیروی انسانی در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

نرخ عوامل موثر در فهرست بهای ۱۳۹۷ (فایل اکسل) در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

سامانه بهاساز

بهاساز سامانه ای است آنلاین به منظور تولید اسنادی همچون ریزمتره، صورتجلسه ، صورت وضعیت و تعدیل صورت وضعیت، بر اساس داده ها و بخشنامه های و دستورالعمل های منتشره از سوی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با هدف کاهش محدودیت های موجود. توسعه این سامانه نیازمند تلاش ما به عنوان سرویس دهنده و همیاری شما همراهان و کارشناسان محترم می باشد. گروه تهیه کننده این سامانه در تلاش است کلیه امکانات نرم افزارهای موجود را بدون داشتن محدودیت به روزرسانی برای کاربران، محدودیت دسترسی مانند انواع قفل های سخت افزاری ، محدودیت استفاده چندین کاربر تحت شبکه های داخلی و اینترنت ، ارائه دهد. بدیهی است بخشی از امکانات این سامانه به صورت رایگان در مدت محدود دراختیار کاربران خواهد گرفت و گروه تهیه کننده با آغوش باز ، پذیرای نظرات ، پیشنهادات و مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه می باشد.

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۶

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به شماره بخشنامه ۹۷/۱۷۴۴۶۹ منتشر شد:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره دسترسی داشته باشید.

تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید.

دانلود پی دی اف

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۶   را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

سامانه بهاساز

بهاساز سامانه ای است آنلاین به منظور تولید اسنادی همچون ریزمتره، صورتجلسه ، صورت وضعیت و تعدیل صورت وضعیت، بر اساس داده ها و بخشنامه های و دستورالعمل های منتشره از سوی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با هدف کاهش محدودیت های موجود. توسعه این سامانه نیازمند تلاش ما به عنوان سرویس دهنده و همیاری شما همراهان و کارشناسان محترم می باشد. گروه تهیه کننده این سامانه در تلاش است کلیه امکانات نرم افزارهای موجود را بدون داشتن محدودیت به روزرسانی برای کاربران، محدودیت دسترسی مانند انواع قفل های سخت افزاری ، محدودیت استفاده چندین کاربر تحت شبکه های داخلی و اینترنت ، ارائه دهد. بدیهی است بخشی از امکانات این سامانه به صورت رایگان در مدت محدود دراختیار کاربران خواهد گرفت و گروه تهیه کننده با آغوش باز ، پذیرای نظرات ، پیشنهادات و مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه می باشد.

شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۶

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۶ منتشر گردید:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره دسترسی داشته باشید.

تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید.

دانلود پی دی اف

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود نمایید.

سامانه بهاساز

بهاساز سامانه ای است آنلاین به منظور تولید اسنادی همچون ریزمتره، صورتجلسه ، صورت وضعیت و تعدیل صورت وضعیت، بر اساس داده ها و بخشنامه های و دستورالعمل های منتشره از سوی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با هدف کاهش محدودیت های موجود. توسعه این سامانه نیازمند تلاش ما به عنوان سرویس دهنده و همیاری شما همراهان و کارشناسان محترم می باشد. گروه تهیه کننده این سامانه در تلاش است کلیه امکانات نرم افزارهای موجود را بدون داشتن محدودیت به روزرسانی برای کاربران، محدودیت دسترسی مانند انواع قفل های سخت افزاری ، محدودیت استفاده چندین کاربر تحت شبکه های داخلی و اینترنت ، ارائه دهد. بدیهی است بخشی از امکانات این سامانه به صورت رایگان در مدت محدود دراختیار کاربران خواهد گرفت و گروه تهیه کننده با آغوش باز ، پذیرای نظرات ، پیشنهادات و مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه می باشد.

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶ منتشر گردید:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره دسترسی داشته باشید.

تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید.

دانلود پی دی اف

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود نمایید.

سامانه بهاساز

بهاساز سامانه ای است آنلاین به منظور تولید اسنادی همچون ریزمتره، صورتجلسه ، صورت وضعیت و تعدیل صورت وضعیت، بر اساس داده ها و بخشنامه های و دستورالعمل های منتشره از سوی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با هدف کاهش محدودیت های موجود. توسعه این سامانه نیازمند تلاش ما به عنوان سرویس دهنده و همیاری شما همراهان و کارشناسان محترم می باشد. گروه تهیه کننده این سامانه در تلاش است کلیه امکانات نرم افزارهای موجود را بدون داشتن محدودیت به روزرسانی برای کاربران، محدودیت دسترسی مانند انواع قفل های سخت افزاری ، محدودیت استفاده چندین کاربر تحت شبکه های داخلی و اینترنت ، ارائه دهد. بدیهی است بخشی از امکانات این سامانه به صورت رایگان در مدت محدود دراختیار کاربران خواهد گرفت و گروه تهیه کننده با آغوش باز ، پذیرای نظرات ، پیشنهادات و مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه می باشد.

فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷

فهرست بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ منتشر گردید:

از طریق بهاساز می توانید به فهرست بهای واحد و سایر بخشنامه های منتشره نظام فنی و اجرایی کشور دسترسی داشته باشید. تلاش ما بر این است بهاساز نیاز شما به  کلیه مطالب و منابع و مراجع را برآورده نماید. 

 

دانلود پی دی اف

فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۷

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۷

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۷ 

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۷